PTA 2015

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Angiologicznego została zorganizowana w Warszawie. Kompleksowa obsługa Polskiego Towarzystwa Angiologicznego i ich wydarzenia obejmowała: przygotowanie materiałów konferencyjnych, przygotowanie i aktualizacja strony wydarzenia, koordynacja na etapie przygotowania i już w trakcie trwania kongresu.

  • Data: Październik 2015
Strona wydarzenia