PTCHN 2016

VIII Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych odbył się w dniach 23-25 czerwca 2016 r. w Zakopanem. Przy organizacji kongresu odpowiedzialni byliśmy między innymi za przygotowanie materiałów konferencyjnych i koordynację na etapie przygotowania i już w trakcie trwania kongresu.

  • Data: Czerwiec 2016