PTD 2016

XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego odbył się w Kielcach. Kompleksowa obsługa wydarzenia obejmowała: organizację noclegów, przygotowanie materiałów konferencyjnych, projekt, przygotowanie i aktualizacja strony inetrnetowej wydarzenia, koordynacja na etapie przygotowania i już w trakcie trwania kongresu.

  • Data: Maj 2016
Strona wydarzenia